صفحه 4 از 6« بعدی...23456

مدل : تلویزیونی ۲ رنگ
جنس : فلامنت
چشب پشت : چسب همراه پارچه
کاربری : مخصوص تبلیغات و همایشها

Kolah8 تلویزیونی 2 رنگ

مدل : تلویزیونی لبه مغزی
جنس : کتان
چشب پشت : سگک
دکمه : از جنس خودکلاه
کاربری : مناسب برای تبلیغات و گلدوزیهای پرسوزن

Kolah7 تلویزیونی لبه مغزی

مدل : خرگوشی دو رنگ
جنس : فلامنت
چشب پشت : چسب همراه با پارچه
کاربری : مخصوص هتلها و رستورانها


حداقل تعداد۳۲۰عدد

Kolah6 کلاه خرگوشی دو رنگ

مدل : تلویزیونی
جنس : فلامنت
چشب پشت : چسب همراه با پارچه
کاربری : مخصوص
تبلیغات و همایشهای بزرگ

Kolah5 کلاه تلویزیونی

مدل : شش ترک توری لبه بلند
جنس : فاستونی و تور
چشب پشت : چسب همراه با پارچه
کاربری : مخصوص نگهبانی و ارگانها و محیط های گرم

Kolah4 شش ترک توری لبه بلند

مدل : شش ترک
جنس : فلامنت
بست پشت : چسب همراه با پارچه
کاربری : مخصوص تبلیغات و همایشها

Kolah2 شش ترک

مدل : تلویزیونی ۲ رنگ
جنس : فلامنت
چشب پشت : چسب همراه با پارچه
کاربری : مخصوص نگهبانی و پارکبانی

Kolah11 تلویزیونی 2 رنگ
مدل : شش ترک مغزی
جنس : کتان
بست پشت : سگک
کاربری : مخصوص تبلیغ ها وهمایش های
Kolah1 شش ترک مغزی

مدل :  ساک خرید تبلیغاتی
جنس : واتر
مشخصات :
قابلیت درج تبلیغات بصورت گلدوزی یا چاپ

Sak1 ساک خرید تبلیغاتی

مدل :  ساک خرید تبلیغاتی
جنس : فوم
مشخصات : گاندار – دو دسته زقره ای

Sak2 ساک خرید تبلیغاتی
صفحه 4 از 6« بعدی...23456