کلاه تبلیغاتی

صفحه 1 از 212

مدل : ماهیگیری
جنس : کتان

Kolah14 ماهیگیری

مدل : آفتابگیر لبه بلند
جنس : تاسلون

Aftabgir2 1 آفتابگیر لبه بلند

مدل : تلویزیونی
جنس : فلامنت
چشب پشت : پلاستیکی
کاربری : مناسب برای همایشها وتبلیغات

Kolah13 تلویزیونی

 

۲مدل : تلویزیونی
جنس : فلامنت
چسب پشت : چسب همراه با پارچه
کاربری : مناسب برای ارگانهای خدماتی

 

Kolah12 کلاه تلویزیونی

مدل : خرگوشی
جنس : کتان
چشب پشت : سگک
کاربری : مناسب برای همایشها، تبلیغات، هتلها، کارگری

Kolah3 کلاه خرگوشی

مدل : تلویزیونی
جنس : تاسلون
چشب پشت : پلاستیک
کاربری : مخصوص تبلیغات و همایشها

Kolah10 تلویزیونی

مدل : تلویزیونی
جنس : کتان
چشب پشت : چسب همراه با پارچه
کاربری : مناسب برای تبلیغات

Kolah9 تلویزیونی

مدل : تلویزیونی ۲ رنگ
جنس : فلامنت
چشب پشت : چسب همراه پارچه
کاربری : مخصوص تبلیغات و همایشها

Kolah8 تلویزیونی 2 رنگ

مدل : تلویزیونی لبه مغزی
جنس : کتان
چشب پشت : سگک
دکمه : از جنس خودکلاه
کاربری : مناسب برای تبلیغات و گلدوزیهای پرسوزن

Kolah7 تلویزیونی لبه مغزی

مدل : خرگوشی دو رنگ
جنس : فلامنت
چشب پشت : چسب همراه با پارچه
کاربری : مخصوص هتلها و رستورانها


حداقل تعداد۳۲۰عدد

Kolah6 کلاه خرگوشی دو رنگ
صفحه 1 از 212