کفش ایمنی

مدل :کفش ایمنی الوند
جنس : چرم طبیعی گاوی زیره پلی اورتال آلمانی
مشخصات فنی : ضد لغزش، ضد سایش، دارای پد پاشنه، با آستر بهداشتی

kafsh imeni4 کفش ایمنی الوند

مدل : کفش ایمنی کاوش
جنس : چرم طبیعی گاوی زیره پلی اورتال آلمانی
مشخصات فنی : ضد لغزش، ضد سایش، دارای پد پاشنه، با آستر بهداشتی

kafsh imeni3 کفش ایمنی کاوش

مدل : کفش ایمنی کویر
جنس : چرم طبیعی گاوی زیره پلی اورتال ایتالیایی

kafsh imeni2 کفش ایمنی کویر

مدل : کفش ایمنی کویر
جنس : چرم طبیعی گاوی زیره پلی اورتال ایتالیایی

kafsh imeni1 کفش ایمنی کویر