لباس کار

مدل : بلوز شلوار
جنس : فلامنت یا کتان
مشخصات : مناسب برای کاخانجات و شرکتهای خدماتی

Lebaskar6 بلوز شلوار

مدل : کاپشن شلوار
جنس : فلامنت یا کتان
مشخصات : مناسب برای کاخانجات و شرکتهای خدماتی

Lebaskar5 کاپشن شلوار

مدل : اسپلیت
جنس : تاسلون یا شمعی
مشخصات :
ضد آب، بادگیر همراه با شلوار

Lebaskar10 اسپلیت

مدل : پیراهن رستورانی
جنس : تترون
مشخصات : یقه دو رنگ، جیب مغزی، دکمه دار

Lebaskar4 پیراهن رستورانی

مدل : روپوش زنانه یا مردانه
جنس : فلامنت
مشخصات : برای استفاده پزشکان، پرستاران و …

Lebaskar3 روپوش زنانه یا مردانه

مدل :  پیراهن رستورانی
جنس : تترون
مشخصات : یقه دو رنگ، جیب مغزی، دکمه دار

 

Lebaskar1 پیراهن رستورانی

مدل : کاپشن شلوار مغزی
جنس : فلامنت یا کتان
مشخصات : مناسب برای کاخانجات و شرکتهای خدماتی

Lebaskar7 کاپشن شلوار مغزی

مدل : لباس کار یکسره
جنس : فلامنت یا کتان
مشخصات : مناسب برای کاخانجات و شرکتهای خدماتی، امکان چاپ یا گلدوزی

Lebaskar8 لباس کار یکسره

مدل : لباس کار یکسره
جنس : فلامنت یا کتان
مشخصات : مناسب برای کاخانجات و شرکتهای خدماتی، امکان چاپ یا گلدو.ی

Lebaskar9 لباس کار یکسره

مدل :  شلوار بند دار
جنس : فلامنت یا کتان
مشخصات : جیب دار مناسب با تی شرت

Lebaskar2 شلوار بند دار